روانشناس.net: عزت نفس

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

مهارت کنترل احساس و تقویت خویشتن داری

موضوعات : آرامش, عزت نفس


چطور مي توانيد خويشتن داري را در خود تقويت کنيد؟

به منظور تقويت خويشتن داري مي بايست مراحل زير را بکار ببنديد:


مرحله اول:
در ابتدا بايد تعيين کنيد که در چه موقعيتهايي مي بايست بيشتر خويشتن دار باشيد. موقعيتهاي زير را مطالعه کنيد و هر يک از آنها را که نياز به کنترل شدن دارند مشخص کنيد.
ليست مشکلاتي که نياز به کنترل دارند
الف: زندگي شخصي
1-رژيم غذايي
2-پذيرش بي چون و چرا و خود دوستي
3-عزت نفس
4-رفتارهاي غيرمعقول و افراطي در:
-غذا خوردن
-خريد کردن.........

 

ادامه مطلب