روانشناس.net: غم و افسردگی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غير معقولي موجب مي شوند که از خويشتن داري خودداري کنيد؟
تصور مي کنيد:


-تلاش براي بدست آوردن کنترل بي معني بوده و درهر حال شکست خواهيد خورد.

-هيچ راهي وجود ندارد که بتوانيد رفتارهايتان را کنترل کنيد.

-ديگران بايد آن را برايتان کنترل کنند.

-و ترجيح مي دهيد ديگران بر رفتارهايتان نظارت داشته و وقتي لغزش مي کنيد، از واکنش آنها و پيامد بدي که برايتان حاصل مي آيد به موضوع پي ببريد.

-مي ترسيد اگر براي به دست آوردن کنترل از ديگران کمک نخواهيد، آنها ديگر به شما توجه نکنند......

ادامه مطلب

اهمیت خویشتن داری

موضوعات : احساسات, افسردگی

چرا خويشتن داري مبحث کنترلي مهميست ؟
زيرا:


-اين مسأ له يک مسأله درونيست و به پيرامون زندگي تان کمتر مربوط مي شود.

-به شما اين قدرت و توانايي را مي دهد تا سرنوشت و اقبال خود را در دست بگيريد.

-اين اطمينان را به شما مي دهد که مي توانيد آنچه را که در زندگي تان قابل کنترل و تغيير است، به ويژه در مورد خودتان، تغيير دهيد.

-اجازه نمي دهد در دام درماندگي و وابستگي بيفتيد تا براي رفع مشکلات خود نيازمند ديگران باشيد.

-نياز به يک " مراقب" يا " مدد کار" را براي تعيين آينده تان برطرف مي کند....

 

ادامه مطلب

آرامش و نحوه مواجهه افراد با مسائل و مشکلات

موضوعات : افسردگی

1- اجتنابي
2- درگيري
3- تسليم
4- حل
5- سازگاري يا تركيبي

يه مقدمه مهم:
آدم يه روزي آفريده شد. و در بهشت هم جايگاه داشت.
بهشت هم هيچكدام مسائل و مشكلات زندگي دنيايي را نداشت. همش عشق و حال و صفا سيتي.
نه! يه كم صبر كنيد. فقط يك نهي وجود داشت( كه گندم را بي خيالش شو. نخور) و يك شيطان با يك وسوسه وجود داشت.(كه بابا گندمو بخور، حالشو ببر)

حالا نمي خوام غيبت بابا آدمو بكنم. خودتون بهتر مي دونيد كه روضه رضوان را به دو گندم بفروخت.
و بعد هم هبوط كرد روي زمين (انداختنش رو زمين)آری اینجا نقطه صفر و مقدمه بود تا برسیم به :
...

ادامه مطلب

مرثیه سرایی احساسی عامل نا آرامی شماست!

موضوعات : احساسات, افسردگی


کم و زیاد همه ما در زندگی با مشکلات، ناملایمات و ناکامی هایی مواجه می شویم که کارمان را سخت می کند و احساسات بدی را به ما تحمیل می کند.
پدر و مادری که ما را درک نمی کنند.
دوستانی که ما را می رنجانند.
شکست عاطفی که در زندگی می خوریم.

اما وقتی به مشکلات بر می خوریم و تحت فشار واقع می شویم چه می کنیم!!!!!؟؟؟؟

....

ادامه مطلب

شناخت افسردگی

موضوعات : افسردگی

 

مطالب ذیل هم در خصوص شناخت افسردگی هست كه عینا از دفتر مركزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در اینجا می آورم تا آنها كه در تست افسردگی بك نمره بالا گرفته اند،‌ اطلاعات خود را در مورد شناخت افسردگی و درمان افسردگی بالا ببرند.
 
شناخت افسردگي
 
افسردگي اغتشاشي در خلق است كه با درجات متفاوت غمگيني، يأس، تنهايي، نااميدي، شك در مورد خويشتن و احساس گناه مشخص مي شود. اغلب مردم معمولاً در دوره اي از عمر خود احساس افسردگي مي كنند، اما عده اي ديگر اين احساسها را به كرات و به طور عميق و مداوم تجربه مي كنند. در بعضي موارد، افسردگي براي ماهها و يا سالها تداوم مي يابد. مشهورترين حالت افسردگي احساس دلتنگي و دل گرفتگي و يا قرار داشتن در حالت خلقي بد است. اين احساسها معمولاً كوتاه مدت بوده و تاثيرات كم وجزئي بر روي فعاليتهاي معمول روزانه دارند.

 

ادامه مطلب