روانشناس.net: احساسات

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تفاوت سازگاری با سازشکاری

موضوعات : احساسات, اختلافات

تفاوت سازگاری با سازشکاریاهمیت سازگاری در مباحث روانشناسی تا اندازه ای است که بسیاری از تعاریف بر اساس میزان سازگاری افراد تعریف می شود. مثلا یکی از تعاریفی که در مورد هوش گفته می شود ، هوش را میزان سازگاری افراد با محیط می دانند. یا یک از پارامترهای اساسی سلامت روانی را سازگاری با محیط عنوان می کنند. حتی در مباحث زیست شناختی نیز سازگاری ارگانیسم با محیط را مهمترین عامل بقاء موجود زنده می دانند.


البته سازگاری به معنی سازشکاری و منفعل بودن نیست.سازش کاری و منفعل بودن این است که مثلا شما در محیط کار تسلیم وار و بدون هیچ خلاقیت و تلاشی درجا بزنید،

ادامه مطلب

ترمیم و التیام شکست عاطفی

موضوعات : احساسات

التیام شکست عاطفی

 دراین مقاله قصد داریم علائم عدم التیام یک رابطه قبلی را بررسی کنیم .
معمولا افراد به 6ماه تا یک سال وقت جهت ترمیم شکست عشقی نیاز دارند . این مدت بستگی به مهارت های فرد ممکن است بیشتر یا کم تر باشد .نتیجه این که دختر و پسری که در رابطه ای شکست خورده اند به زمانی بین 6ماه تا یک سال جهت بازسازی عاطفی خود نیاز دارند .
هم چنین خانم ها و آقایانی که طلاق گرفته اند نیز باید علائم ناشی از احساس شکست در زندگی پیشین خود را ترمیم کنندو تا التیام پیدا نکرده اند ازدواج نکنید .

ادامه مطلب

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غير معقولي موجب مي شوند که از خويشتن داري خودداري کنيد؟
تصور مي کنيد:


-تلاش براي بدست آوردن کنترل بي معني بوده و درهر حال شکست خواهيد خورد.

-هيچ راهي وجود ندارد که بتوانيد رفتارهايتان را کنترل کنيد.

-ديگران بايد آن را برايتان کنترل کنند.

-و ترجيح مي دهيد ديگران بر رفتارهايتان نظارت داشته و وقتي لغزش مي کنيد، از واکنش آنها و پيامد بدي که برايتان حاصل مي آيد به موضوع پي ببريد.

-مي ترسيد اگر براي به دست آوردن کنترل از ديگران کمک نخواهيد، آنها ديگر به شما توجه نکنند......

ادامه مطلب

اهمیت خویشتن داری

موضوعات : احساسات, افسردگی

چرا خويشتن داري مبحث کنترلي مهميست ؟
زيرا:


-اين مسأ له يک مسأله درونيست و به پيرامون زندگي تان کمتر مربوط مي شود.

-به شما اين قدرت و توانايي را مي دهد تا سرنوشت و اقبال خود را در دست بگيريد.

-اين اطمينان را به شما مي دهد که مي توانيد آنچه را که در زندگي تان قابل کنترل و تغيير است، به ويژه در مورد خودتان، تغيير دهيد.

-اجازه نمي دهد در دام درماندگي و وابستگي بيفتيد تا براي رفع مشکلات خود نيازمند ديگران باشيد.

-نياز به يک " مراقب" يا " مدد کار" را براي تعيين آينده تان برطرف مي کند....

 

ادامه مطلب