تفاوت سازگاری با سازشکاری

موضوعات : احساسات, اختلافات

تفاوت سازگاری با سازشکاریاهمیت سازگاری در مباحث روانشناسی تا اندازه ای است که بسیاری از تعاریف بر اساس میزان سازگاری افراد تعریف می شود. مثلا یکی از تعاریفی که در مورد هوش گفته می شود ، هوش را میزان سازگاری افراد با محیط می دانند. یا یک از پارامترهای اساسی سلامت روانی را سازگاری با محیط عنوان می کنند. حتی در مباحث زیست شناختی نیز سازگاری ارگانیسم با محیط را مهمترین عامل بقاء موجود زنده می دانند.


البته سازگاری به معنی سازشکاری و منفعل بودن نیست.سازش کاری و منفعل بودن این است که مثلا شما در محیط کار تسلیم وار و بدون هیچ خلاقیت و تلاشی درجا بزنید،اما در سازگاری اولا آنقدرهیجانهای منفی شما را درگیر نمی سازد که آرامشتون به هم بریزد یا ابتکار عمل از دستتون خارج شود. ثانیا با خلاقیت ، تلاش و روش حل مسئله ضمن اینکه کار محوله را به بهترین نحو انجام می دهید ، مبتکرانه با اقدامات خودجوش و مثبت در راستای کارهایتان زمینه رشد خود را فراهم می سازد. همچنین از عجله و انتظار نتیجه آنی می پرهیزید. و با دقت عملا ( نه به صورت هیجانی و احساسی) به دنبال روش های هنجار سازمان متبوعه جهت حل مسئله خود می پردازید.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : شنبه 21 بهمن ماه 1396
  • 1931 بازدید
  • 0 نظر