خويشتن داري چيست؟

کنترل احساس

خويشتن داري چيست؟
خويشتن داري يک سري رفتارهايست که:


- به شما اين واقعيت را مي قبولاند که تنها چيزي که در زندگي مي توانيد آن را کنترل کرده و تغيير دهيد خودتان هستيد.

- تمامي حرکات مخرب، عادات ناپسند، مشکلات عقده اي و رواني، و رفتارهاي غيرقابل قبول و نا معقول را کنترل مي کند.

- در زندگيتان به شما احساس تسلط بر خود، استقلال و شايستگي مي دهد.

- هدايت آنها تحت قدرت و کنترل شماست بدون آنکه نياز به دخالت ديگران احساس شود...
-موجب مي شود خود، براي سرنوشت تان تصميم بگيريد، چرا که خويشتن داري موانع و مشکلاتي را که مانع موفقيت شماست از سر راهتان بر مي بردارد.

-اعتدالي ميان کمال گرايي و غفلت درمراقبه از خود ايجاد مي کند.

-منجر به برقراري اعتدال در زندگي شده و هنگام بروز مشکلات جديد توانايي مقابله با آنها را به شما مي دهد.

-شما را در کنترل واکنشهاي فرا احساسي ياري مي کند.

-شما را ياري مي کند تا از احساسات خشک و تحليل رفته رهايي يابيد به طوري که زندگي سالمي داشته باشيد.

-اساسي براي مبارزات سالم با مشکلات بوده و کمک مي کند تا مسئوليت هاي شخصي خود را در زندگي بپذيرد.

-با جلوگيري از هر گونه افراط در زندگي، اعتدال را زندگي تان حفظ مي کند.

-حرکات کنترل نشدني و غير قابل تغيير را از زندگي تان خارج مي کند تا بتوانيد بيشتر به خود توجه کنيد.

-مانع از برخي مسائل چون: دخالت ديگران، آزار و اذيت، درماندگي، وابستگي بيش از حد و يا توجه ديگران مي شود.

-کمک مي کند تا به ديگران وابستگي نداشته و روابط متقابل خود را در شرايط متعادل حفظ کنيد.

-اميال دروني تان را در رسيدن به کمال عقلي و مسئوليت منعکس مي کند.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : دوشنبه 9 بهمن ماه 1396
  • 1424 بازدید
  • 0 نظر